Provinciale Staten van Overijssel stelt bedrag ter beschikking

Beste leden,

Zoals u misschien heeft vernomen hebben Provinciale Staten van Overijssel unaniem besloten om de KBO en PCOB in Overijssel 100.000 euro ter beschikking te stellen om het project “Wonen en Zorg”, dat wij sinds een jaar met financiering van het ministerie van VWS uitvoeren, door te kunnen zetten de komende twee jaar.

We hebben regelmatig overleg met de provincie Overijssel. Het project Wonen en Zorg hoort in de portefeuille van gedeputeerde Monique van Haaf maar ook met de ander gedeputeerden hebben we goede contacten. Met de gedeputeerde Roy de Witte hebben we regelmatig overleg en dan vooral over het onderdeel Sociale Kwaliteit en ook bij de gedeputeerde verkeer en vervoer, Bert Boerman, vinden wij als senioren organisatie een luisterend oor wanneer wij de belangen van senioren aan de orde stellen. Uiteraard kunnen zij geen ijzer met handen breken, maar zoals ook weer uit deze financiële ondersteuning blijkt nemen zij onze wensen en activiteiten serieus mee in hun besluiten.

Wij zijn blij met de ondersteuning door de provincie,  maar realiseren ons, dat hier ook verplichtingen uit voortvloeien. Om de uitrol van het project “Wonen en Zorg” mogelijk te maken zullen wij een beroep op u doen in de komende tijd. Wanneer u daar niet op wilt wachten ben ik graag bereidt u hierover bij te praten.

Herman Pieper tel 0651043278