Openingswoord voorzitter extra ALV 19 april jl. KBO Overijssel

Extra ALV 19 april

Dinsdag 19 april heeft er een een extra ALV plaatsgevonden waar o.a. de begroting 2022 aan de orde is geweest. De voorzitter opende met een openingswoord:
Dames en heren, goede morgen, fijn dat u op deze derde Paasdag tijd vrij heeft willen maken en naar Nijverdal afgereisd bent om met ons uw licht over de toekomst van onze KBO, de Unie en KBO Overijssel te laten schijnen. Te kijken naar onder andere de leden aantallen ontwikkeling, de financiën en de noodzakelijke inzet van ons allen en KBO Overijssel in het bijzonder.

Een groot deel van onze oudere leden die al jaren lid zijn van de KBO, is waarschijnlijk lid geworden van de lokale afdeling omdat de mede-parochianen dat ook werden en/of omdat de middagen van ontmoeting en ontspanning zorgden dat er eens een uitje was. Uitjes zijn nu eerder regel dan uitzondering voor een groot deel van de (jongere) senioren en daarvoor hebben ze de KBO niet per se nodig. Ze bridgen, schaken gaan naar de kunstkring, bouwen carnavalswagens, een scala aan mogelijkheden om plezierig de gewonnen vrijheid door te brengen. Maar ook passen op (klen) kinderen, invallen bij leraren tekorten, te korten in de zorg, de mantelzorg kortom, Veel gepensioneerden zijn tot op hoge leeftijd actief als vrijwilliger en dragen op die manier bij aan het functioneren van de samenleving. Een belangrijk deel van die samenleving komt in de problemen of valt zelfs stil wanneer die senior met al datgene wat ik noemde, stopt.
En wat doet de samenleving? ……Dat de wooncrisis de schuld is van ouderen, kon er nog wel bij. De afgelopen twee jaar waren voor menige senior rotjaren. 65-plussers werden als kwetsbaar weggezet, oudjes konden maar beter binnenblijven. Als klap op de vuurpijl moesten de opa’s en oma’s aan het einde van het jaar vooral niet de kleinkinderen of andere mensen zien.
Want corona – en de ziekenhuizen liggen al zo vol. Al is het advies begrijpelijk, het is de toon die de muziek maakt. Zeker als je daarvoor al als dor hout wordt bestempeld. Inmiddels is het normaal om naar senioren te wijzen. Zo zijn veel meningen op sociale media en talkshows niet mals als het over ouderen en corona gaat: ‘Door senioren gaat het land op slot, zij moeten beschermd worden en daar hebben wij last van. Schande!’ De meeste senioren hebben een behoorlijk dikke huid gekregen. Want niet alleen de wooncrisis en Lock downs worden ouderen in de schoenen geschoven.
Het boek ‘Ouderen zijn de schuldige’ kent meer hoofdstukken: Zorgkosten lopen uit de hand, want senioren worden te oud. De kosten bij banken zijn hoog, een paar ouderen willen nog een bankfiliaal, acceptgiro’s gebruiken en pinnen. En waarom willen oude dames een kletspraatje met de caissière maken?
Bij de publieke omroep stoppen diverse programma’s, want kijkers zijn te oud. Nog even en alleen wij zijn verantwoordelijk voor de klimaatcrisis (wie heeft al die jaren kunnen vervuilen), de asielproblematiek (zij lieten iedereen binnen), de onbeschoftheid in het debat (zij hebben hun kinderen niet opgevoed), de files (waarom rijden die ouwelui zo langzaam) en dat Queen weer op één stond in de Top 2000.
Was het maar zo simpel. Je wijst iemand aan die ergens de schuld van heeft, doet daar wat aan en klaar is kees. Daar doen ze onze groep senioren veel pijn mee. Inmiddels zijn we met 3,4 miljoen senioren. Volgens het CBS is in 2040 een kwart van de bevolking 65-plus. Sterker, het aantal mensen van 80 jaar of ouder zal naar verwachting stijgen van 800.000 nu naar tussen de 1,5 en 2,6 miljoen in 2050.
Op het moment worstelt dit kabinet met het idee om de AOW los te koppelen van het minimumloon en dus staat de KBO samen met de PCOB en anderen op om Den Haag duidelijk te maken dat dit niet kan en tegen alle afspraken ingaat. En dat alles in een tijd dat de pensioenpotten meer gevuld zijn dan ooit maar vanwege een rekenregel methodiek de pensioenen al ruim tien jaar niet zijn geïndexeerd. Overigens het stond zelfs in enkele verkiezingsprogramma’s dat de koppeling minimumloon en AOW gehandhaafd zou blijven. 30 maart jl. verklaarde het ministerie van sociale zaken „Omdat de verhoging van de AOW ten goede komt aan ouderen kan het logisch zijn om resterende dekking ook bij deze groep te zoeken”, Als voornaamste optie grijpt het ministerie naar de zogenoemde ’Bos-belasting’ een heffing op de pensioenen uit de tijd dat Wouter Bos minister was De hoogte van die heffing loopt nog steeds op en de ambtenaren opperen hem nu in één klap te verhogen.
Solidariteit binnen een apart gezette groep is een kwalijke ontwikkeling. Het ruikt niet alleen naar discriminatie!
En dus is belangenbehartiging hoog nodig. We moeten laten weten dat we er zijn.
Naast alle lokale initiatieven is er ook een provinciale KBO Overijssel en die werkt samen met de ander provincies in de landelijke Unie KBO
Deze twee organen zetten zich in, veelal samen met de PCOB, om de belangen van de senioren te behartigen, je zou het kunnen zien als een soort “vakbond” voor senioren.
De KBO en PCOB geven de senioren een stem in de politieke besluitvorming provinciaal en landelijk. De Unie lobbyt richting de ministeries en politieke partijen in Den Haag, en in ons geval (Overijssel) lobbyen we bij Prov St en Ged St in Zwolle om die zaken die senioren raken onder de aandacht te brengen.
Of dat nu gaat over wonen, koopkracht of pensioenen of zorg, vervoer, uw belangen, de belangen van onze leden worden in Den Haag en Zwolle door KBO behartigt.
En is dat nodig? Welzeker! Zoals ik heb aangegeven het is hard nodig.
Want…..Ik heb eerbied voor jouw grijze haren… hoor je alleen nog bij Dorothy bij radio Oost
Welke initiatieven ontplooit KBO Overijssel onder andere:
We zijn in gesprek met KBO Brabant om de krachten te bundelen en laten onze stem horen o.a. over de pensioenen. samen met Jan Slagter van Max
Wij schrijven commentaren op activiteiten van de overheid en proberen dan de pers daarvoor te interesseren. Zoals bij de verkiezingen en het pensioendebat.
Bestuursleden zoeken u op, wij willen met u in gesprek om onze relatie te versterken, te horen wat uw wensen zijn waarin we u kunnen helpen en ondersteunen, te horen waarmee we ons werk als belangenbehartiger beter kunnen doen.
De KBO Overijssel zorgt ervoor dat de afdelingen worden ondersteunt in het beantwoorden van vragen die door de leden worden gesteld. Daarnaast voeren wij projecten uit die o.a. te maken hebben met het thema wonen zorg en interesseren van jonge senioren vrijwilligerswerk. Er wordt onderzocht hoe senioren willen wonen en wat er voor nodig is om die wensen invulling te geven. De KBO Overijssel heeft werkgroepen en commissies die in de provincie cursussen en presentaties geven op het gebied van belangenbehartiging, veiligheid in en om de woning. Daarnaast worden door de tabletcoaches op aanvraag cursussen gegeven en worden er presentaties verzorgd op het gebied “ouderen in veilige handen”. zowel voor kinderen van ouderen als verzorgenden. We hebben met het onderwijs contacten over de opleidingen in de zorg. We hebben een positie binnen de ROCOV om de belangen van onze leden bij het openbaar vervoer te behartigen. In de gezondheidszorg hebben we met het label seniorvriendelijke instelling gewerkt en die lobby gaat gewoon door. Middels “Hart voor Senioren” proberen we provinciaal meer bekendheid te krijgen en de politiek aan ons te binden. Ook vindt u daar kortingsacties die door de werkgroep belangenbehartiging worden binnengehaald. Ik wil nog wel een oproep aan de Sallandse afdelingen doen om activiteiten te melden zodat het blad provincie breder wordt. Ook wil ik oproepen voor een extra bestuurslid uit de Kop van Overijssel binnen het bestuur, o.a. ook om de Stentor beter te bereiken kunnen we iemand die daar is ingevoerd goed gebruiken.
Naast voornoemde blad is er ook nog het KBO-PCOB Magazine, het magazine voorheen de Nestor dat tien keer per jaar verschijnt en waarin vele wetenswaardigheden en leuke artikelen staan. Het magazine is te vergelijken met het blad Zilver dat 3,95 per exemplaar kost en in Twente door senioren veel gelezen wordt. Op jaarbasis bijna 48 euro voor Zilver.
Ook heeft de KBO via haar website leuke aanbiedingen van nuttige zaken in en om het huis en biedt kortingen bij o.a. het afsluiten van de zorgverzekering via Zilveren kruis.
Hoe staan we ervoor in Overijssel? Naast dalende ledenaantallen.
We hebben vermogen dat we hebben ontvangen om in te zetten ter versterking van KBO in Overijssel. Op dit moment hebben we dit ook ingezet ter dekking van een structureel niet sluitende begroting wat onder andere door extra uren uitgifte veroorzaakt wordt. Van het niet structureel sluiten van de begroting heeft de ALV aangegeven dit niet acceptabel te vinden. We werken dus aan het structureel sluitend maken van de begroting 2023.
Dat gaan we doen door zowel de personele inzet als de afdracht tegen het licht te houden. Zoals u of uw voorgangers weten hanteren we sinds de invoering van de € Euro, dus een kleine twintig jaar, een tarief van € 5,00 zonder dat we u hebben lastig gevallen over salarisstijgingen en inflatie correcties.
We zullen moeten blijven investeren in belangenbehartiging en dat kost geld.
We leven blijkbaar in een tijd dat vakbonden als georganiseerde tegenkracht nodig zijn om over het zonnekoningen gedrag van diegenen die de macht hebben te laten horen dat er ook een andere kant aan de medaille zit.
Wij maken duidelijk dat zonder
1.de doorwerkende senioren in onderwijs en zorg bijvoorbeeld
2.vrijwillig werkende senior
3.het koopgedrag van senioren als consument en als investeerder
4.de samenleving verarmd en niet zo’n klein beetje ook.
Wij willen iedereen de hand reiken. Aan alle generaties. Hoe wij nu met elkaar omgaan, bepaalt ook de toekomst. Voor 2022 en daarna wens ik dat Nederland een fijn land is om oud te worden.
Waar je geen woonschaamte hoeft te hebben omdat je volgens anderen te groot woont. Dat je geen excuses hoeft te maken omdat je niet meer de snelste bent. Dat juist mensen naar je omzien en je naar waarde weten te schatten, omdat je mens bent, net als iedere Nederlander. Als we zover zijn, krijgt het boek een waardig laatste hoofdstuk. Het nieuwe kabinet heeft hopelijk niet voor niets als motto ‘Omzien naar elkaar’ gekozen.
Wij gaan graag samen met de andere seniorenorganisaties Anbo, Koepel Gepensioneerden, Noom en KBO Brabant het gesprek met het kabinet aan, zodat dit motto meer wordt dan een papieren tijger.
Namens bestuur KBO Overijssel,

Herman Pieper
Voorzitter